English خانه تماس با ما نقشه سایتمعرفی پایگاه بهداشتی شهری و وظایف
 • 1389/11/27 چهارشنبه معرفی پایگاه بهداشتی شهری و وظایف
  معرفی پایگاه بهداشتی شهری و وظایف : کلیه خدمات بهداشتی که در روستا به عهده خانه بهداشت است در مناطق شهری به عهده پایگاه بهداشتی است که توسط چند کارشناس یا کاردان مامایی و بهداشت اداره می شود0
معرفی خانه بهداشت :
 • 1389/11/27 چهارشنبه معرفی خانه بهداشت :
  معرفی خانه بهداشت : محیطی ترین واحد ارائه خدمات در نظام شبک های بهداشتی و درمانی کشور است که درآن یک رده شغلی بنام بهورز که نیرویی است بومی منطقه انجام وظیفه می نماید.
معرفی مراکز بهداشتی درمانی :
 • 1389/11/27 چهارشنبه معرفی مراکز بهداشتی درمانی :
  معرفی مراکز بهداشتی درمانی : - واحد پزشکی دولتی مستقر در مناطق روستایی و شهری است که بوسیله پزشک عمومی و سایر کارکنان بهداشتی درمانی اداره میشود و ضمن نظارت بر فعالیت خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی و هدایت آنها نیازهای درمان تخصصی و بستری جمعیت تحت پوشش خود را از طریق ارجاع تامین می کند.
خلاصه وظایف واحد گسترش :
 • 1389/11/27 چهارشنبه خلاصه وظایف واحد گسترش :
  خلاصه وظایف واحد گسترش : - جمع آوری – طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات موردنیاز و برنامه ریزی و تدوین برنامه های محلی و تهیه گزارش - شناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و تنگناهای اجرایی برنامه ها - تهیه و پیشنهاد راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی در واحدهای تابعه
معرفی واحد هماهنگی گسترش مرکز بهداشت شهرستان اراک
پرسشهای متداول
برنامه های در حال اجرا ,معرفی پرسنل :
گردش کار عملکرد پزشک خانواده در برخورد با مراجعه کنندگان به تیم سلامت
 • 1389/11/27 چهارشنبه گردش کار عملکرد پزشک خانواده در برخورد با مراجعه کنندگان به تیم سلامت
  خدمات پزشک خانواده در دو شکل عمده، مراجعه تیم پزشک خانواده به در منازل افراد تحت پوشش در قالب ارائه خدمات به شکل فعال و مراجعه فرد به تیم پزشک خانواده انجام می شود. در حالت اول: پزشک بعد از استقرار، موظف به تشکیل پرونده سلامت خانوار برای تمام جمعیت تحت پوشش منطقه خود خواهد بود. بعد از تشکیل پرونده و معاینه همه افراد تحت پوشش، موارد بیماری را مطابق آنچه در حالت دوم توضیح داده می شود، اداره و مدیریت خواهد کرد.
انتظارات واحد گسترش مرکز بهداشت از پزشکان مراکز بهداشتی درمانی
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved