تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین

اخبار دانشگاه

احتمال کاهشی شدن روند بیماری
۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۰۴

احتمال کاهشی شدن روند بیماری

دستاوردها

تقویم دانشگاه

 • ۱ شهریور
  روز پزشک
 • ۴ شهریور
  روز کارمند
 • ۵ شهریور
  روز داروساز
 • ۱۲ شهریور
  روز بهورز
 • ۲۶ شهریور
  روز فوریت های پزشکی و اورژانس